Lviv — Kyiv

Teams:
 • 09:00 — "Moguls"
  1. Pavliuk Tymofii
  2. Myskov Sergii
  3. Cherednychenko Denys
  4. Vadimov Vasilii
  5. Khalizov Maksym